Zpětný odběr použitých elektrických a elektronických zařízení

Zpětný odběr použitých elektrických a elektronických zařízení

ASEKOL

Zákonem č. 185/2001 Sb. (resp. 297/2009 Sb.) o odpadech je stanovena výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost zajištění zpětného odběru a odděleného sběru použitých elektrických a elektronických zařízení. Bateria Slaný splnila tuto svoji zákonnou povinnost uzavřením smlouvy se společností ASEKOL s.r.o.